Klubová vize BK Jeseník

Sportovní , ve které vedeme důraz na tréninkový proces , zdravý životní styl a hru fair play. Snahou je vést děti , hráče, cestou lásky k této hře. Milovat tento nejkrásnější sport a dokázat přinést nemalé oběti ve smyslu spousty stráveného času , tvrdé přípravy a těžké práce na sobě samotném. Odměnou by měl být každému úžasný pocit ze sportovních zážitků , skvělá parta a přátelé na celý život. Dobrá sportovní připravenost a posílené zdraví . Pro sportovní klub je důležité u hráčů rozvíjet jejich talent , přivést ke hře co největší počet dětí a dávat jim maximální péči .

Vést děti k lásce k tomuto sportu, podílet se na jejich výchově , probouzet v nich sportovního a soutěživého ducha. Vést děti k lásce ke státu ve kterém žijí , k městu které reprezentují, ke klubu za který hrají.  A když se veškerá tato práce bude dařit , nabídne klub přátelům a divákům tohoto sportu skvělé chvilky při sledování soutěží všech kategorií. Nabídne městu skvělé reprezentanty, s možností pro některé z nich reprezentovat i kraj ve smyslu výběrů talentů, pro některé i reprezentovat tento stát ve výběrech těch nejlepších pro reprezentaci ČR. Nabídne talentovaným hráčům být součástí těch nejúspěšnějších v nejvyšších soutěžích mládeže , nebo dospělých.

Toto je cíl a možná odměna pro nás a náš klub.

Naši partneři